Politie en Handhaving

Klachten over geluidoverlast leiden helaas niet tot regelmatige geluidscontroles door de politie in de Gemeente Zandvoort.
ZTGW vindt dat op korte termijn met grote regelmaat dient te worden gehandhaafd door op overlast door motorvoertuigen.

Afgaande op het geluid en een daaropvolgende geluidsmeting zijn er de volgende sancties: indien op het (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister vermelde geluidsniveau, vermeerderd met 2 dB(A), wordt overschreden:
 – 0– tot 4 dB(A) = mulderbeschikking van €280,-
 – vanaf 4 dB(A) = strafbeschikking/transactie met als richtlijn: €420,- 

Bij politiecontroles langs de openbare weg wordt een zogenaamde ‘statische’ geluidsmeting uitgevoerd. Hierbij wordt elektronisch het toerental gemeten en er wordt er een microfoon geplaatst op een afstand van 50 cm van de uitlaatmond, onder een hoek van 45 graden, met een toegestane maximale afwijking van 10 graden. Vervolgens wordt er een sensor op de bougiekabel geplaatst, of als die kabel niet te bereiken is wordt een sensor gebruikt die naast de motorfiets wordt geplaatst en in staat is de elektrische pulsen van de bobine op te vangen en op die manier het toerental van de motor kan registreren. Voor ieder motortype is een toerental vastgesteld waarop moet worden gemeten en voor ieder type geldt een andere geluidsnorm. De controlerende politieagent kan dit toerental opvragen uit de voertuiggegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het toerental wordt ingetoetst op de draagbare computer en vervolgens wordt het gas van de motorfiets drie keer achtereen zover opengedraaid tot de computer aangeeft dat het juiste toerental is bereikt. Er wordt drie keer gemeten en de hoogste waarde geldt als definitieve metingsuitslag. De uitslag van de meting komt op een keurig ‘kassabonnetje’ uit de computer.

Het is een misverstand om te denken dat alleen bij een geluidsmeting door de politie bekeurd kan worden. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) is de volgende tekst terug te vinden: “Artikel 57 – Bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers en snorfietsers mogen met hun voertuig geen onnodig geluid veroorzaken.” Een politieman kan met dit wetsartikel in de hand ook zonder geluidsmeting een bekeuring uitdelen. 

Wanneer het geluid van een motorfiets wel wordt gemeten, ontvangt de berijder bij een overschrijding tot 5 dB(A) normaal gesproken slechts een waarschuwing. Volgens het opgestelde beleid wordt bij een overschrijding tussen 5 en 9 dB(A beboet bij een overschrijding van 10 dB(A) wordt een proces-verbaal uitgeschreven.  De berijder dient dan voor de rechter verschijnen, met een kans op een hoge boete en de inname van kentekenbewijs deel I, waarna de motorfiets opnieuw moet worden goedgekeurd voor gebruik op de weg. Zonder kenteken mag er niet verder worden gereden.