Wettelijke eisen

Je zou het niet denken maar er zijn wel degelijk geluidnormen voor motoren en auto’s. Voor de maximaal toegestane geluidsproductie is bij nieuwere motoren de maximum geluidsproductie vastgelegd in het kentekenregister. Deze waarde is vaak ook aangebracht op het VIN-plaatje. Indien er geen maximum geluidsproductie is opgenomen in het kentekenregister (bijvoorbeeld omdat het een klassieke of van buiten de Europese Unie geïmporteerde motorfiets betreft), dan is de maximaal toegestane waarde voor motoren afhankelijk van de cylinderinhoud en varieert deze van 91 dB(A) bij een cylinderinhoud van 80 cm3 tot 106 db(A) bij een cylinderinhoud van meer dan 1000 cm3. 

Ook voor personenauto’s is in het kentekenregister een maximum geluidsproductie opgenomen. Indien er geen maximum geluidsproductie is opgegeven, mag een personenauto niet meer geluid dan 95 dB(A) produceren bij een bepaald aantal toeren. Moderne auto’s worden nu zodanig ontworpen dat een maximale geluidsbelasting van +/- 70db wordt gerealiseerd. Let op, het gaat hierbij steeds om geluid gemeten dicht bij de uitlaat.  ZTGW is van mening dat motoren zouden moeten voldoen aan dezelfde milieu -en geluidsnormen zoals die al gelden voor auto’s.