Over ons

De vereniging “Zandvoort tegen geluidsoverlast wegverkeer” (ZTGW) is op 9 november jl. opgericht.

Onze vereniging bestaat uit leden die een steeds groter wordende overlast ervaren door motorvoertuigen waaraan door gebruikers onwettig geknutseld is én door een toenemende agressieve rijstijl van weggebruikers. Een groot aantal Zandvoorters is dit spuugzat, zij ervaren overdag en ‘s nacht overlast. Zij horen de lawaaimakers in woonkamers, worden in hun slaap gestoord en kunnen niet in hun tuin of balkon zitten vanwege de overlast. De grens is bereikt en wij willen nu maatregelen zien die de overlast op korte termijn verminderen door:
– veelvuldige en strengere en slimmere handhaving;
– aanpassingen qua snelheid  door alle Zandvoortse straten door aanpassingen in de infrastructuur en aanbrengen van slimme
  detectie oplossingen;

De doelstelling van de vereniging is het tegengaan van overmatige geluidsproductie van motorvoertuigen op de wegen en in de straten van de gemeente Zandvoort om daarmee de leefbaarheid in ons dorp te vergroten.

Zandvoort is een levendig en attractief dorp! Vele bezoekers genieten van zon, strand, duinen en circuit. Zandvoorters zijn hiermee groot geworden en het strandleven maakt deel uit van ons dagelijks bestaan. Het circuit is onlosmakelijk verbonden met Zandvoort en zijn inwoners. Ook de leden van onze vereniging dragen het circuit een warm hart toe. 

De geluidsoverlast veroorzaakt door gebruikers van (motor)voertuigen die vinden dat zij geen rekening hoeven te houden met de bewoners van Zandvoort, zijn wij beu! Als lobbygroep willen wij invloed uitoefenen op de beleidsmakers om hier structureel verandering in aan te brengen

Wij zijn bezorgde burgers en willen graag een gezond en leefbaar Zandvoort voor toekomstige generaties en zetten daarom vooral in op samenwerking met alle betrokken partijen!