Overige bewonersgroepen

Geluidsoverlast stopt niet bij de gemeentegrens.  Ook omliggende gemeenten hebben te maken met onnodige herrie van motorvoertuigen. Daarom staan wij inmiddels in contact met bewonersgroepen in de omliggende gemeenten om gezamenlijk in regionaal verband te lobbyen voor beperking van deze overlast.

Inmiddels hebben wij contact gelegd met :


Vrienden van het MiddenDuin  (Middenduin, vriendenvanmiddenduin, Overveen)

Actiegroep Bergen Noord Holland

Vereniging Dorpsraad Vogelenzang

Wij komen ook graag in contact met andere bewonersgroepen in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal