Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet moet op 1 januari 2022 in werking treden. Vooruitlopende op deze Omgevingswet ontwikkelt de gemeente een omgevingsvisie over hoe Zandvoort eruit zou kunnen zien in 2040. Om tot deze visie te komen is de gemeente op 10 november digitaal het gesprek aangegaan met de bewoners van Zandvoort.  ZTGW stelt vast dat in het desbetreffende document (Opgavennotitie t.b.v. Omgevingsvisie Zandvoort) nergens aandacht is voor geluidsoverlast.

Een omgevingsvisie moet vertaald worden naar een omgevingsplan. Zo’n omgevingsplan bevat concrete normen en regels. ZTGW vindt dat deze ook over het toelaatbare geluid moeten gaan.

Gelukkig heeft de Omgevingswet meer aandacht voor gezondheidsaspecten, veel meer dan de huidige regelingen.

De nieuwe Omgevingswet legt echter belangrijke bevoegdheden neer bij de gemeenten en heeft een belangrijke rol in het toekomstige speelveld. Bescherming van de gezondheid en de beoogde doelen daarbij spelen een belangrijke rol in:
– de gemeentelijke Omgevingsvisie
– het gemeentelijke Omgevingsplan
Bovendien heeft de gemeente straks een bijzonder instrument: een omgevingsvergunning.
Het is van essentieel belang, dat daarbij de randvoorwaarden en de afwegingen goed worden ingevuld en geformuleerd. 
Wij als ZTGW zullen zwaar inzetten op deze randvoorwaarden.