Geluidsoverlast en Gezondheid

Veel mensen in ons land hebben last van geluid. Geluidhinder kan gevolgen hebben voor je gezondheid. Of mensen last hebben van een geluid hangt af van:
– de kenmerken van het geluid: de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid
– wie maakt het geluid en wanneer?
– en de persoon: hoe gevoelig ben je voor geluid?

Iedereen heeft wel eens last van geluid. Dat kan helaas niet voorkomen worden..

De belangrijkste oorzaak van hinder van geluid zijn auto’s, vrachtauto’s, motoren en brommers. Eén op de drie Nederlanders heeft ernstige hinder van verkeer. Op een gedeelde tweede plaats staan vliegtuigen en buren. Ongeveer twaalf procent van de Nederlanders heeft last van geluid van vliegtuigen. Een even groot deel heeft hinder van de buren.

Mensen reageren verschillend op geluid. De één krijgt wel klachten en de ander niet. Door geluidhinder kan het zijn dat men:
– slecht slaapt, waardoor je minder goed uitrust
– minder concentratievermogen
– stress verhoging
Je kunt ook klachten krijgen door geluid als je geen hinder hebt. Woon je op een plek waar ‘s nachts veel geluid is door verkeer? Dan heb je meer kans op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook als je geen last hebt van het lawaai. In Nederland veroorzaakt het geluid van wegverkeer ongeveer 84 hartinfarcten per jaar.